Ütopyaya Dönüş / Utopia Revisited

(Yönetmen: Kurt Langbein, Avusturya, 2018, 91′, Çeviren: Aykut İstanbullu)

Pazar ekonomisi birçok ülkede giderek artan eşitsizlik pahasına gelişmiş ülkelere refah getirdi. Kapitalizm dışında konuşabileceğimiz sosyal bir model yok mu? Filmde yer alan 4 projenin baş kahramanları evet diyor ve kendi kişisel hikayeleriyle bizi dayanışmanın müjdelediği olasılıklara doğru yola çıkarıyor; bu yolculukta paylaşım ve işbirliğinin sonucunda adil bir yaşamın ve doğayı korumanın mümkün olduğunu görüyoruz. Onların hikayeleri büyük resmi gören uzmanlar tarafından sunulan, sınırsız büyüme yerine aşırı olmayan ölçülü bir ekonominin ve işbirliğinin önemine dair içgörülerle destekleniyor.

İlgili Küresel Amaçlar: 1,8,10,11,12

Powered by Khore by Showthemes