Tanya Hawkes ve Arılar / Tanya Hawkes and Bees

(Yönetmen: Jason Taylor, İngiltere, 2017, 1’, Çeviren: Mehmet Emin Boyacıoğlu)

Arıların keyfi yerindeyse doğadaki her şeyin uyum içinde çalıştığını bilirsiniz. Arılar için bitki örtüsü çeşitli olmalı, besin alabilecekleri çeşitli bitkiler bulunmalı. Endüstriyel çiftçilikle ilgili sorun onlara besin çeşitliliği sunmamasıdır. Ekolojik yaklaşımı çiftçiliğe yeniden kazandırmamız gerek!

İlgili Küresel Amaçlar: 12, 15

Powered by Khore by Showthemes