Şalter / Switch

Yönetmen: Harry Lynch Yıl: 2011, Süre: 104′
Dil: İngilizce, Türkçe altyazı
Çeviren:
SYFF2012 seçkisi

Hayatımızı şekillendiren enerjiden, geleceğimizi şekillendirecek enerjilere geçiş nelere mal olacak? Ulaşım ve konut, yemek ve su, iletişim, ışık, ısı ve soğutma; tüm çağcıl yaşamımız enerjiye bağlı. Bir yüz yıldan fazladır, bu enerji çoğunlukla petrol ve kömürden sağlanıyordu. Çevresel etkiler ve arza dayalı kaygıların etkisiyle ilgimizi enerjideki diğer alternatiflere kaydırmaya başladık. Bu geçiş sürecinin nasıl ilerlediğini öğrenmek üzere enerji düşünürü Dr. Scott Tinker’a katılın.

Dr. Tinker, kömürden güneşe, petrolden biyo enerjiye kadar dünyanın önde gelen enerji üretim sahalarını keşfe çıkıyor. Daha önce hiç kimsenin girmediği mekânları kamerayla ziyaret ederek hükümetin, sanayinin ve akademinin uluslararası öncülerinden merak ettiği sorulara cevaplar alıyor. Dr. Tinker, enerjiyle ilgili en önemli konuları araştırıyor: Eğer kömür temiz bir enerji kaynağı değilse, niye kullanmaya devam ediyoruz? Petrol daha da pahalılaşacak mı? Tükenmesi mümkün mü? Hidrolik çatlama ne kadar riskli? Nükleer enerji ne kadar tehlikeli? Bu alternatif enerji kaynaklarına geçiş sürecinde karşılaşılan en büyük zorluklar neler? En gelecek vaat eden çözümler neler?

Dikkatli ve dengeli bir bakış açısı ile, Dr. Tinker bu karmaşık problemleri gözler önüne seriyor ve politikayı bir kenara bırakarak bizlere şaşırtıcı ve son derece pragmatik bir yol öneriyor.

salter

Powered by Khore by Showthemes