Plummery Çiftliği / The Plummery

(Yönetmen: Antoinette Wilson ve Jordan Osmond, Yeni Zelanda, 2019, 8’, Çeviren: Nihan İşler)

Plummery sadece 100 metrekarelik bir permakültür bahçesinde yılda 400 kilonun üstünde gıda üreten bir banliyö evi. Kat Lavers, dikey ve biyo-yoğun yetiştiriciliğe ağırlık veren bahçıvanlık yaklaşımını ve şehir sakinlerinin doğal, ekonomik ve toplumsal krizler karşısında gıda bakımından dirençli olmalarının önemli ve mümkün olduğunu anlatıyor.

İlgili Küresel Amaçlar: 11, 12, 15

Powered by Khore by Showthemes