Perma Kultcha: Güney Afrika’da Permakültür Hareketi

Yıl: 2010, Süre: 30′
Dil: İngilizce, Türkçe altyazı
Çeviren:
SYFF2012 seçkisi

Güney Afrika’daki Permakültür ve Organik Çiftçilik hareketine odaklanan 30 dakikalık bu belgesel; bu çalışmaların bireyler, yerel topluluklar ve nihayet tüm Güney Afrika için sürdürülebilir yaşamlar oluşturma yolunda toplumu nasıl temelden dönüştürebileceğini gözler önüne seriyor.

Film, Güney Afrikalı gençleri gıda güvenliği konusunda eğitmeyi amaçlıyor ve ülkenin bereketli ancak çoğunlukla göz ardı edilen doğal kaynaklarının ve zenginliğinin bütüncül bir yaklaşımla nasıl değerlendirilebileceğini anlatıyor. Hedef; bir süredir ortadan kaybolan toprak işleme kültürünü yeniden canlandırmak, mevcut kalkınma modellerini bütünleyecek sağduyulu alternatifler sunmak ve gençleri yeni bir dünya kurma yolunda harekete geçirmek.

Permakültür kelimesi permanent (kalıcı) ve agriculture (tarım) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bahçeciliği ve tarımı daha kalıcı ve sürdürülebilir kılacak bir dizi yöntem içeren permakültür uygulamaları, tüm dünyada varsıllığa ulaşmayı sağlıyor ve uygulayan herkesin yaşam kalitesini arttırıyor.

Permakültür; dünyamızın karşı karşıya olduğu çevre, enerji, gıda, su ve iklim krizleri karşısında iyimser ve eylem odaklı bir yaklaşım. Dünyayı ve kendimizi sürdürmek için hemen, şimdi uygulayabileceğimiz kolay çözümlere odaklanıyor.

perma-kultcha

Powered by Khore by Showthemes