Ogiek’ler ve Toprak Hakkı / The Ogiek Community and a Right to Land

(Yönetmen: Jason Taylor ve Chintan Gohil, Kenya, İngiltere, 2018, 7’, Çeviren: Mehmet Emin Boyacıoğlu)

Mau ormanında yaşayan Ogiek avcı toplayıcıları, 17 yıl süren bir mücadelenin ardından 2017 yılında Afrika İnsan Hakları Mahkemesi’nde Kenya hükümetine karşı açtıkları tarihi davayı kazandılar. Bu dava sonunda toprak ve onurlu yaşam hakları ve yerli statüleri ilk kez tanınmış oldu. Ogiek yaşlılarından, kanaat önderlerinden, çiftçilerden ve meslek gruplarından oluşan Ogiek Halkı Kalkınma Programı (OHKP), Afrika’da emsal bir uygulama başlatarak topluluklara hak ihlallerini tespit etme konusunda eğitim veriyor ve elde ettikleri kanıtları orman üzerindeki haklarını geri almak için kullanıyor.

İlgili Küresel Amaçlar: 11, 15

Powered by Khore by Showthemes