Maurıtıus, Sürdürülebilir Ada / Maurıtıus A Sustaınable Island

7 dk./ Mauritius/ 2015
Yönetmen: Pascal Fellous
Dil: Türkçe ve İngilizce altyazılı.
SYFF2015 seçkisi

İklim değişikliğiyle mücadele, 21. yüzyılın en temel sorunlarından biri. Değişen iklimlere daha dayanıklı ve daha az sera gazı salan yeni kalkınma yöntemlerinin icat edilmesi gerekiyor. Fransız Kalkınma Ajansı (Afd), uzun süredir birçok ülkede bu doğrultuda çalışmalar yürüten aktörlerle işbirliği yapıyor. Mauritius hükümeti “Mauritius Sürdürülebilir Ada” projesi ile kalkınmayı çevreye saygı ile birleştiriyor.

surdurulebilir-ada

Powered by Khore by Showthemes