Kalibini Doldurmak: BiR ButiK ҪiKolata HiKayesi Setting The Bar: A Craft Chocolate Origin Story

(Yönetmen: Tim Shephard, ABD, 2019, 85’, Çeviren: Aykut İstanbullu)

Kakao çekirdeğinin Amazonlar’dan başlayan ve dükkanlarda çikolata olarak son bulan hikayesini anlatan filmde birkaç artizan çikolata yapımcısının Peru ormanlarında çiftçi toplulukları ile doğrudan ilişki kurmalarını ve yeni kakao çekirdeklerini tespit etmelerini aktarıyor. Daha iyi ürünler için güçlerini birleştiren ve işbirliği yapan girişimcilerin hikayesi bir yandan da gıda sistemi ve sürdürülebilirliğin kesişim kümesini gözler önüne seriyor. Tüketicilerin giderek daha fazla gıdanın kaynağını ve üretim yöntemlerini sorgulaması, küçük ölçekli ve sürdürülebilir şekilde üretilen gıdalar için daha fazla ücret ödemeye hazır olmaları işin içerisinde olan herkese fayda sağlıyor ve sürdürülebilir tarımı destekliyor mu?

İlgili Küresel Amaçlar: 1, 8, 12, 15, 17

Powered by Khore by Showthemes