Hindistan’da Hiperyerel Plastik Atık Toplama / A Hyperlocal Plastic-Waste Collection Service for Indian cities

(Yönetmen: Niyantha Shekar, Hindistan, 2019, 4’, Çeviren: Berna Ulu)

Belediye atıklarının (özellikle de plastiğin) yönetimi çoğu gelişmekte olan ülkede önemli bir çevre ve kamu sağlığı sorunu teşkil etmekte. Kurumsal kapasite yetersizliği ve finansmanın sağlanamaması döngüsel ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinin karşısındaki en önemli engel olarak göze çarpıyor. Gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan modellere dayalı etkili atık yönetim yaklaşımları ise belediye yıllık bütçesinin neredeyse yarısı demek. Diğer yandan, gayriresmi aktörleri ve onların yerele yayılmış altyapılarını resmi atık yönetim sistemine entegre etmek, gelişmekte olan ülkelerin atıklarını daha kapsayıcı ve etkili bir şekilde yönetebilmeleri için altın bir fırsat sunuyor. Kabadiwalla Connect şirketi bu filmde Chennai şehrinin Mylapore mahallesinde gayriresmi bir hurda dükkânı tarafından yönetilen, teknoloji destekli, hiperyerel bir plastik atık toplama hizmetinin pilot çalışmasını anlatıyor.

İlgili Küresel Amaçlar: 8, 11, 12

Powered by Khore by Showthemes