Gezegen Sil Baştan / Planet Re Thınk

89 dk./ Danimarka, Hindistan / 2012
Yönetmen: Eskil Hardt
Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı.
Çeviren: Baran Ungan
SYFF2015 seçkisi

Bugün bir değil, iki küresel krizle karşı karşıyayız: Finansal kriz ve asıl sinsi olan, doğal kaynakların yanlış kullanımı krizi. Bu ikisi birbiriyle öyle bağlantılı ki kaynaklarımızı daha etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanmak konusu üzerine düşünmeye başlamadan küresel finansal krizi çözemeyeceğiz. Örneğin, her bir akıllı telefon üretiminde 50’den fazla mineral kaynağı sömürülüyor. Bu sınırlı kaynakları teknoloji için kullanarak büyüme konusundaki bağımlılığımız, bedelini gitgide arttırırken bir yandan da finansal krizi derinleştiriyor. Bu kaynaklar azaldıkça, gelecekteki potansiyel bir savaş alanı önümüzde uzanıyor. Gezegen Sil Baştan nerede hata yaptığımızı araştırıyor ve sınırlı kaynakları olan bir gezegendeki geleceğimiz için umut veriyor.

gezegen-sil-bastan-poster

gezegen-sil-bastan-2 gezegen-sil-bastan-3 gezegen-sil-bastan

Powered by Khore by Showthemes