Ekotopya / Ekotopia

 

(Yönetmen: Ufuk Tambaş, Türkiye, 2018, 40’)

Ekotopya, Kars’ın Yeni Boğatepe (Zavotlar) köyünde 2000’li yılların başında, sürdürülebilir bir yaşam felsefesi ile yola çıkan insanların hikayesini anlatıyor. Belgesel, İlhan Koçulu’nun öncülüğünde başlayan çalışmaların hayvancılıktan tarıma, gündelik yaşam pratiklerinden yerel turizme kadar bir dizi olguyu nasıl derinden etkileyip dönüştürdüğünü kahramanlarının anlatıları üzerine kuruyor. Endüstriyel yöntemler ve kar hırsı gibi doğal ve kültürel hayat üzerinde yıkıma yol açan yöntemleri reddederek, coğrafyanın kadim kültürüne yüzünü dönen, kaybolmaya yüz tutmuş bitki ve hayvanları doğal ve geleneksel bir yaşam döngüsü perspektifi ile yeniden doğaya kazandıran bu çalışmalar sosyal ve ekonomik hayatı yeni baştan inşa ediyor. Filmin temel amacı da bu ilham verici çabanın, kendi coğrafyası ile sınırlı kalmayıp ülkede ve dünyada başkalarına da cesaret vermesi…

İlgili Küresel Amaçlar: 1, 4, 5, 8, 12

Powered by Khore by Showthemes